Home / SLUŽBY / Pečující osoby

Pečující osoby

S pečujícími osobami při poskytování našich služeb spolupracujeme neustále. Víme, že jejich práce není jednoduchá. Je náročná jak psychicky tak i fyzicky. Některé pečující osoby v rámci náročné péče o svého rodinného příslušníka mají omezené kontakty s okolním prostředím, nemají možnost pracovat, navštěvovat kulturní zařízení a podobně. Proto jsme začali realizovat tento projekt, kdy se pečující osoby společně setkají, předají si mezi sebou zkušenosti a zároveň mohou svoje problémy prodiskutovat s odborníky.
Tato pomoc je určena pro všechny, kdo pečují (starají se) o svého rodinného příslušníka. Může přijít každý, kdo má nějaký problém,  potřebuje se poradit s odborníky a nebo si vyměnit zkušenosti s ostatními pečujícími osobami.

V roce 2009, jsme zorganizovali první  „Supervizi pro pečující osoby“.

Tématem bylo:

  • návrat pečujících osob do práce, pracovního kolektivu
  • pečující osoba - rodinný příslušník- osobní asistent
  • skupinová supervize

Jako lektorky byly dvě psycholožky Mgr. Vlasta Tvrdíková a PhDr. Marcela Hrazdirová
Další setkání v pořadí již druhé, bylo v roce 2010, také pod názvem „Supervize pro pečující osoby“. I tentokrát se erudované odbornice PhDr. Marcela Hrazdirová a Mgr. Vlasta Tvrdíková věnovaly pečujícím osobám a řešily s nimi problémy, které se vyskytnou při péči o rodinného příslušníka.
V roce 2011 jsme uspořádali v pořadí již třetí setkání a na základě ohlasů pečujících osob jsme změnili název na „Setkání pečujících osob s odborníky“.  Od pečujících osob jsme dostali informace, že na většinu z nich nepůsobí název supervize moc dobře a také si mnozí nedovedou moc dobře představit, co to je termín supervize. I tentokrát mohly pečující osoby prodiskutovat své problémy s přítomnými odborníky PhDr. Marcelou Hrazdirovou psycholožkou, Mgr. Vlastou ‚Tvrdíkovou, psycholožkou a sociálním pedagogem PhDr. Erichem Stȕndlem. Jednalo se o nezávazné popovídání s výše uvedenými odborníky, kteří rádi pomohli pečujícím osobám při řešení problémů, které se mohou vyskytnout při péči o rodinného příslušníka.
V roce 2011 jsme také spolupracovali na empirickém šetření „Průzkum potřeb pečujících o závislého člena rodiny v Pardubickém kraji“.  Jednalo se o projekt Krajského úřadu Pardubického kraje. Průzkum byl ukončen počátkem černa roku 2011. Zde  jsou  výsledky ze Svitav a okolí.

 

Výsledky průzkumu

Výsledky průzkumu