Středisko sociálních služeb Salvia, z.ú.
Wolkerova alej 92/18
568 02 Svitavy,
tel.:461 535 324
salvia@salvia.cz
Pardubický kraj      Pardubický kraj

Vize Střediska sociálních služeb Salvia,z.ú.

Díky odborným pracovníkům chceme zlepšit kvalitu sociálních služeb, které poskytujeme. To vše prostřednictvím standardů kvality sociálních  služeb. Naše zkušenosti a individuální přístup, ke každému uživateli,  pomůže uživatelům zlepšit kvalitu života a zároveň dopomůže nalézt a  zachovat takový způsob života,  na jaký byli zvyklí.

 

Dlouhodobý cíl Střediska sociálních služeb  Salvia, z.ú.

  1. Zajistit ekonomickou stabilitu Střediska sociálních  služeb Salvia,z.ú.
  2. Zajistit dostatek kvalifikovaných pracovníků a odborníků
  3. Zajistit poskytování odborných, bezpečných a kvalitních služeb

UPOZORĚNÍ

Z důvodu ochrany zdraví zájemců o služby, uživatelů služeb, zaměstnanců přistupujeme k níže uvedeným opatřením.

  1. Při návštěvě ve Středisku sociálních služeb Salvia,z.ú. musí být dodržovány 2 metrové odstupy mezi jednotlivými osobami. Do organizace se  vstupuje pouze dveřmi 402. Každý návštěvník musí mít zakryté dýchací cesty (rouškou – ústenkou respirátorem nebo jinými prostředky, které brání šíření kapének ve společných prostorách). U dveří je dezinfekce, kterou musí každý návštěvník použít.
  2. Doprava osob se zdravotním postižením a seniorů. Přepravované osoby musí mít zakryté dýchací cesty (rouškou – ústenkou respirátorem nebo jinými prostředky, které brání šíření kapének ve společných prostorách). V automobilech je dezinfekce, kterou musí každá přepravovaná osoba použít. Z přepravy budou vyloučeny osoby, které mají příznaky onemocnění horních cest dýchacích nebo teplotu 37°C a více.

Platné od 27.7.020 a platí až do odvolání.

Šijeme roušky

Šijeme roušky

Osobní asistentky šijí roušky. Ušité roušky budou bezplatně rozdávány uživatelům služeb Střediska sociálních služeb Salvia,z.ú. Zbylé roušky budou předávány na Městský úřad ve Svitavách.

Multifunkční centrum Fabrika slaví 10 let

Multifunkční centrum Fabrika slaví 10 let

Taxík Maxík je ve Svitavách

Taxík Maxík je ve Svitavách

     

Konto bariéry logo

 

 

Budeme mít nové auto „Taxík Maxík“

Nový automobil dostane město Svitavy z projektu  s názvem Taxík Maxík. Taxík Maxík je společným projektem Nadace Charty 77 – Konto Bariéry, jejich projektu SenSen- Senzační Senioři a lékáren Dr. Max. Z tohoto je odvozen název projektu, ale také nového automobilu Taxík Maxík.

 

Taxík Maxík bude provozovat Středisko sociálních služeb Salvia,z.ú. a bude s ním zajišťovat dopravu osob. Služba bude určena pro seniory, osoby se zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním  a osoby dočasně zdravotně znevýhodněné. Taxík Maxík bude sloužit hlavně k přepravě do zdravotnických (lékař, nemocnice, lázně, rehabilitace) a sociálních zařízení, na úřady, do školských zařízení, na veřejné instituce, za službami apod.