Středisko sociálních služeb Salvia, z.ú.
Wolkerova alej 92/18
568 02 Svitavy,
tel.:461 535 324
salvia@salvia.cz
Pardubický kraj      Pardubický kraj

Vize Střediska sociálních služeb Salvia,z.ú.

Díky odborným pracovníkům chceme zlepšit kvalitu sociálních služeb, které poskytujeme. To vše prostřednictvím standardů kvality sociálních  služeb. Naše zkušenosti a individuální přístup, ke každému uživateli,  pomůže uživatelům zlepšit kvalitu života a zároveň dopomůže nalézt a  zachovat takový způsob života,  na jaký byli zvyklí.

 

Dlouhodobý cíl Střediska sociálních služeb  Salvia, z.ú.

  1. Zajistit ekonomickou stabilitu Střediska sociálních  služeb Salvia,z.ú.
  2. Zajistit dostatek kvalifikovaných pracovníků a odborníků
  3. Zajistit poskytování odborných, bezpečných a kvalitních služeb

UPOZORNĚNÍ

Služba osobní asistence bude zahájena, až po té, co zájemce o službu předloží Středisku sociálních služeb Salvia, z.ú. výsledek testu na COVID – 19, test bude negativní.

Šijeme roušky

Šijeme roušky

Osobní asistentky šijí roušky. Ušité roušky budou bezplatně rozdávány uživatelům služeb Střediska sociálních služeb Salvia,z.ú. Zbylé roušky budou předávány na Městský úřad ve Svitavách.

MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ

V souvislosti s výskytem onemocnění koranavirem přistupujeme k těmto opatřením:
1. Středisko Sociálních Služeb, z.ú. bude otevřeno: pondělí až čtvrtek od 7:00 do 14:00 hod., pátek od 7:00 do 12:00 hod. Platí až do odvolání.
2. Návštěvy na detašovaných pracovištích se ruší od 16.3.2020 až do odvolání.
3. Odborné sociální poradenství bude od 16.3.2020 poskytováno pouze telefonicky nebo e-mailu.
4. Tel. čísla: 731468568, 739392939, 607167783, e-mailem: fnukalov@salvia.cz, knotigova@salvia.cz, salvia@salvia.cz. Platí až do odvolání.
5. Doprava osob se zdravotním postižením a seniorů bude zajišťována pouze po Svitavách. Mimo Svitavy budeme dopravovat pouze do zdravotnických zařízení. Z přepravy budou vyloučeny osoby, které mají příznaky onemocnění horních cest dýchacích. Platí až do odvolání.

Výběrové řízení na pozici vedoucí osobní asistence

Uzávěrka výběrového řízení:
30. března 2020 do 12:00 hod.

Změna administrativní pracovnice

Dne 29.1.2020 ukončila pracovní poměr administrativní pracovnice paní Helenka Jonáková. Za ní nastoupila nová administrativní pracovnice paní Lenka Cvrkalová.
Helence Jonákové moc děkujeme za dlouholetou práci v naší organizaci a přejeme jí všechno nejlepší.