Středisko sociálních služeb Salvia, z.ú.
Wolkerova alej 92/18
568 02 Svitavy,
tel.:461 535 324
salvia@salvia.cz
Pardubický kraj      Pardubický kraj

Vize Střediska sociálních služeb Salvia,z.ú.

Díky odborným pracovníkům chceme zlepšit kvalitu sociálních služeb, které poskytujeme. To vše prostřednictvím standardů kvality sociálních  služeb. Naše zkušenosti a individuální přístup, ke každému uživateli,  pomůže uživatelům zlepšit kvalitu života a zároveň dopomůže nalézt a  zachovat takový způsob života,  na jaký byli zvyklí.

 

Dlouhodobý cíl Střediska sociálních služeb  Salvia, z.ú.

  1. Zajistit ekonomickou stabilitu Střediska sociálních  služeb Salvia,z.ú.
  2. Zajistit dostatek kvalifikovaných pracovníků a odborníků
  3. Zajistit poskytování odborných, bezpečných a kvalitních služeb

Rozvolnění mimořádných opatření

V souvislosti s výskytem onemocnění koranavirem přistupujeme k rozvolnění opatření:

  1. Středisko sociálních služeb Salvia, z.ú. bude mít od 18.5.2020 běžnou návštěvní dobu: pondělí až čtvrtek od 8:00 do 17:00 hod., pátek není návštěvní den.
  2. Návštěvy na detašovaných pracovištích budou obnoveny od 1.8.2020.
  3. Odborné sociální poradenství bude od 18.5.2020 poskytováno v sídle organizace standardním způsobem. Pro detašovaná pracoviště bude poskytováno do 1.8.2020 telefonicky nebo e-mailem. Tel. čísla: 731468568, 739392939, 607167783, e-maily: fnukalova@salvia.cz, knotigova@salvia.cz, salvia@salvia.cz.  
  4. Doprava osob se zdravotním postižením a seniorů bude zajišťována standardním způsoben. Z přepravy budou i nadále vyloučeny osoby, které mají příznaky onemocnění horních cest dýchacích nebo teplotu 37°C a více. Platí až do odvolání.
  5. Při návštěvě ve Středisku sociálních služeb Salvia,z.ú. budou dodržovány 2 metrové odstupy mezi jednotlivými osobami, do organizace se bude  vstupovat pouze jedněmi dveřmi č. 402. U dveří bude dezinfekce, kterou musí každý návštěvník použít.

Změna vedoucí osobní asistence

Od 15.4.2020 nastoupila za Ing. Petru Pandulovou nová vedoucí osobní asistence paní Romana Agu.
Ing. Petře Pandulové, moc děkujeme  za práci v naší organizaci a přejeme jí všechno nejlepší a hodně štěstí.

Šijeme roušky

Šijeme roušky

Osobní asistentky šijí roušky. Ušité roušky budou bezplatně rozdávány uživatelům služeb Střediska sociálních služeb Salvia,z.ú. Zbylé roušky budou předávány na Městský úřad ve Svitavách.

Multifunkční centrum Fabrika slaví 10 let

Multifunkční centrum Fabrika slaví 10 let

Taxík Maxík je ve Svitavách

Taxík Maxík je ve Svitavách

     

Konto bariéry logo