Středisko sociálních služeb Salvia, z.ú.
Wolkerova alej 92/18
568 02 Svitavy,
tel.:461 535 324
salvia@salvia.cz
Pardubický kraj      Pardubický kraj

Home / DŮLEŽITÉ ODKAZY

DŮLEŽITÉ ODKAZY

Státní instituce

Ministerstvo práce a sociálních věcí, http://www.mpsv.cz/clanek.php?lg=1&id=1
Krajský úřad  Pardubice, http://www.pardubickykraj.cz/index.asp?thema=3076
Česká  správa sociálního zabezpečení, http://www.cssz.cz/
Všeobecná zdravotní  pojišťovna, http://www.vzp.cz/cms/internet/cz/

 

Organizace

NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s.,  www.nipi-bp.cz
Národní  rada zdravotně postižených, http://www.nrzp.cz/
Asociace pro osobní asistenci, http://www.apoa.cz/
Liga za práva  vozíčkářů, http://ligavozick.skynet.cz/
Alfabet informační servis pro  rodiče s dětmi, http://www.alfabet.cz/
Informace o důchodech, http://www.duchody-duchodci.cz/

Svaz postižených civilizačními chorobami ČR, http://www.civilky.cz/

 

Městské úřady

Městský úřad Svitavy , http://www.svitavy.cz/
Městský úřad Litomyšl, http://www.litomysl.cz/php/index/index.php  
Městský úřad Moravská Třebová, http://www.mtrebova.cz/radnice
Městský úřad Polička, http://www.policka.org/info/mestsky-urad/

 

Nadace

Konto Bariery, http://www.bariery.cz/
Nadace Olgy Havlové, http://www.vdv.cz/uvod/  
Fond pomoci Siemens, http://www.siemens.cz/siemjet/cz/home/citizen/corporate-citizenship/charity  
Nadace Naše dítě, http://www.nasedite.cz/
Nadace Dětský mozek, http://www.detskymozek.cz/

 

Kompenzační pomůcky

Meyra, s.r.o., ČR, http://www.meyra.cz/
Inter Meta, http://www.intermeta.cz/  
Ortoservis, s.r.o., https://ortoservis.cz/
Api s.r.o., http://www.apicz.com/cz/home/upravy-vozidel-pro-ztp