Home / HISTORIE

JAK TO VŠECHNO VZNIKLO – HISTORIE A VÝVOJ STŘEDISKA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SALVIA, z.ú.

Osobní asistence

 • služba byla započata v září 2000. V té době měla pouze 5 uživatelů. Neměli jsme nárok na dotaci – financování asistence bylo pouze z ÚP Svitavy – veřejně prospěšná pracovní místa, ze sponzorských darů, příspěvků obcí a měst
 • dne 1. ledna 2001 se počet uživatelů zvýšil na 15. Na tento rok bylo zažádáno o dotace – poskytnuty byly, ale pouze na provozní náklady, proto jsme využili ÚP Svitavy (VPP) a příspěvků obcí a měst
 • v září roku 2001 měla osobní asistence 30 uživatelů – a to pouze děti
 • v roce 2003 se služba začala poskytovat i dospělým a seniorům, a to pouze ve Svitavách, obdrželi jsme příspěvky z MPSV a Krajského úřadu Pardubického kraje
 • postupně se služba rozšiřovala do celého okresu Svitavy a od roku 2011 i do okresu Ústí nad Orlicí
 • v roce 2016 jsme měli 135 a v roce 2018 se zvýšil počet uživatelů na 140.
 • dotace na službu osobní asistence nám poskytuje Krajský úřad Pardubického kraje
 • dále nám přispívá město Svitavy a další města a obce v okrese Svitavy a Ústí nad Orlicí.

Odborné sociální poradenství

 • tuto službu zajišťujeme od roku 1995
 • v roce 2018 bylo 250 uživatelů
 • dotace na službu nám poskytuje Krajský úřad Pardubického kraje
 • dále nám přispívají města a obce v okrese

Služba doprava pro osoby se zdravotním postižením

 • služba byla zahájena v srpnu 2004. Ze začátku fungovala pouze s příspěvkem MPSV a Krajského úřadu Pardubického kraje.
 • z darů byl zakoupen automobil sedmimístný Nissan. Pedagogicko-psychologická poradna nám umožnila nájem garáže.
 • v roce 2003 organizace zažádala o finanční příspěvek z Konta Bariéry
 • nejdříve jsme zajišťovali dopravu dětí do škol, později i dopravu dospělým osobám – se zdravotním postižením, seniorům a osobám dočasně pohybově omezeným
 • v roce 2005 jsme obdrželi dotace na dopravu z Krajského úřadu Pardubického kraje
 • v roce 2008 jsme koupili auto Opel Vivaro a prodal se Nissan – přispělo nám na něj město Svitavy a RWE. Dále jsme pořídili Opel Combo z vlastních prostředků a příspěvků sponzorů– ten se v roce 2015 prodal
 • v roce 2015 se pořídil Citröen – z vlastních prostředků, příspěvku města Svitavy a sponzorů
 • od roku 2017 máme od města Svitavy bezplatně zapůjčený osmimístný automobil Ford Tourneo Custom.
 • nyní je více jak 11 000 jízd za rok
 • nyní na dotace na dopravu pro osoby se zdravotním postižením nám poskytuje město Svitavy, Krajský úřad Pardubického kraje a sponzoři.

Konzultační činnost

 • spočívá v poskytování odborných konzultací a ve vydávání odborných stanovisek v rámci stavebního řízení – bezbariérové budovy a komunikace
 • máme 3 konzultanty
 • působí v okrese Svitavy, Ústí nad Orlicí a dle potřeby i pro celý Pardubický kraj
 • přispívá Krajský úřad Pardubického kraje

Půjčování kompenzačních pomůcek a prodej baterií do sluchadel

 • prodej baterií do sluchadel od roku 1995
 • půjčování kompenzačních pomůcek od roku 2010

Historie názvů – zřizovatelů

 • rok 1995 – 2002 – Středisko pro sociální rehabilitaci a poradenství bylo součástí občanského sdružení SZDP (Sdružení pro zdravotně postižené) Praha
 • rok 2002 – Centrum pro zdravotně postižené Pardubického kraje, pracoviště Svitavy
 • v roce 2003 došlo k oddělení pracoviště Svitavy od Centra pro zdravotně postižené Pardubického kraje.
 • Od 1.1.2004 pokračovalo pracoviště Svitavy dál samostatně jako Sdružení pro životní prostředí zdravotně postižených v ČR, krajská organizace Pardubického kraje, středisko sociálních služeb Salvia, se sídlem ve Svitavách. Organizace měla svoji právní subjektivitu.
 • od 1. ledna 2008 – změna názvu na Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace v ČR, krajská organizace Pardubického kraje (zkr. NIPI), středisko sociálních služeb Salvia, se sídlem ve Svitavách. Organizace měla svoji právní subjektivitu.
 • V roce 2014 došlo v souladu s občanským zákoníkem ke transformaci občanských sdružení. Naše organizace se transformovala na zapsaný ústav.
 • Od 1. ledna 2015 pokračujeme jako Středisko sociálních služeb Salvia, z. ú., se sídlem ve Svitavách. Zřizovateli Střediska sociálních služeb Salvia, z.ú. jsou Mgr. Ludmila Benešová a Jaroslav Kaura