Středisko sociálních služeb Salvia, z.ú.
Wolkerova alej 92/18
568 02 Svitavy,
tel.:461 535 324
salvia@salvia.cz
Pardubický kraj      Pardubický kraj

Home / REFERENCE

REFERENCE

Dostali jsme od vás sponzorský dar - pleny. V předvánočního shonu jsem vám ani nepoděkovali. Maminka sice dostává pleny na předpis, ale pokud ji chci udržet v suchu, nejméně ještě jednou tolik  jich musíme přikupovat. A to jsou nemalé částky. Proto jsme váš dar velmi uvítali a mnohokrát děkujeme. V novém roce přejeme všem zaměstnancům pevné zdraví, štěstí a pohodu v pracovním i osobním životě.“  Srdečně zdraví dcery uživatelky z Poličky
 
Chválím asistentku paní MP za nápad a realizaci v Němčicích, kdy není snadné zavést změny u uživatele služby. Paní MP to dokázala. Dále chválím paní LK. Obě asistentky přispěly k větší pohodě a zvládaly práci s mým otcem výborně.“    Dcera
   
Chválím synova asistenta pana FŠ za ochotu, spolehlivost a obětavost při péči o našeho syna. Matka
   
Chválím práci paní FV u své maminky.“ Dcera uživatelky
   
Chválím za vstřícnost, ochotu a přístup asistentku paní LM.“ Uživatelka služby
   
Chválím práci osobní asistentky slečny MK u mého syna.“ Matka
   
Chceme poděkovat naší asistentce paní DV. Jeto člověk s velkým srdcem. Stará se o naši maminku s velkou pílí a laskavostí. Velice si její práce vážíme, protože víme, že každý člověk takto fyzicky a psychicky náročnou práci vykonávat nemůže. “ Rodina uživatelky
   
S prací osobní asistentky paní P jsme velice spokojeni. Integrace probíhá i podle slov kmenové paní učitelky dobře. “ Matka uživatelky služby
   
Volala maminka dvou dcer, uživatelek služby a chválila práci paní asistentky JČ, která zastupuje nemocnou asistentku VU, Dis. Velmi si cenila především kladného přístupu asistentky k práci, její ochotu a spolehlivost.
   
Dnes jsem řekla všem ve škole, že od 1.6. 2014 nastupuji do jiné práce. Vnímám osobní asistenci za velmi dobrou zkušenost. Chci poděkovat Vám jako organizaci Salvia a Vám pracovníkům jako její součásti.  Musím říci, že je s Vámi všemi dobrá spolupráce a i školení byla pro mě přínosem. Ještě jednou děkuji a mějte se hezky. “ JJ
   
Chválím práci osobní asistentky paní PM. Dcera udělala s její pomocí velké pokroky.“  Matka
 
Chválím osobní asistentky LV, VU a JJ za jejich vynikající práci, aktivitu a přístup.“ Učitelka Speciální ZŠ v Litomyšli
   
Chtěla bych touto cestou poděkovat paní asistentce MJ, která poskytuje osobní asistenci mé mamince. Paní asistentka je velmi obětavá, svoji profesi nevykonává jako povolání ale bere ji jako poslání, což je vidět na jejím přístupu nejen k mé mamince, ale i ke mně a všem ostatním. Paní asistentka k nám nastupovala v době, kdy maminka potřebovala spíše společnici a byla soběstačná, pouze zapomínala různé věci a občas byla zmatená. V současné době je už naprosto závislá na pomoci jiných a je úplně bezmocná. Přes tuto obrovskou změnu s námi paní asistentka zůstala a dál se mamince věnuje. Kromě manžela není nikdo jiný,kdo by mi s maminkou pomohl a tak jsem ji velmi vděčná. Když je maminka s paní asistentkou, vím, že je v dobrých rukách a já mohu být bez obav.“  Dcera
   
Dobrý den, chtěla bych tímto vyjádřit svůj názor na práci paní asistentky MP. Bere svou práci velice zodpovědně, ale nepracuje jen podle pokynů, ale i podle svých úsudků a pocitů, což považuji za správné. Její péče o mého vnuka je důsledná, svědomitá, ale hlavně laskavá. Vnukovi je velkou oporou, ale i já to tak cítím ke své osobě. Paní asistentka splňuje všechny vlastnosti, které by měla mít dobrá profesionální asistentka. Pochvalu jsem často nepsala, ale vždy si ji zasloužila“. Babička
   
S osobní asistencí paní J jsme s maminkou víc než spokojeny. Je to takový náš anděl s křídly, mohu se na ni víc než 100% spolehnout. Mohu v klidu odjet a vím, že je o maminku postaráno tak, jako bych se starala já. S paní H je to obdobné, je u nás méně často. Chraňte si paní J, pro ni je její práce posláním.“ Dcera
   
Velice si považujeme spolupráce a ochoty paní VH.“  Rodina
   
Velice chválím osobní asistentku paní DV. S babičkou si spolu rozumí, užívají si spolu.“
 
Musím Vám touto cestou oznámit, že jsme s paní N výrazně spokojeni, má na syna výborný vliv. Ve škole má syn úspěchy, což je určitě zásluha paní N. Kdyby to nějak šlo, ráda bych jí nějak poděkovala (samozřejmě jí děkuji každý den, ale to jaksi není ono).“ Matka uživatele
   
Dovolte, abych vyjádřila poděkování celé společnosti Salvia za dlouhodobou spolupráci. Již 13 let využíváme osobní asistenci. Pokaždé jsme byli spokojeni. Po čtyřech letech nám odchází paní asistentka MK. Nastupovala k synovi bez zkušeností problematiky, ale s velkou mírou empatie a snahy. To vše se zúročilo – stala se z ní osobní asistentka - vstřícná s přirozenou autoritou, schopná pracovat samostatně, důsledná, ale lidská, vnímající potřeby syna. Spolupodílela se na výrobě pomůcek, pracovala ve spolupráci s učiteli a se mnou tak, že syn se velmi celkově posunul ve svém vývoji. Pečovala o něj i v domácím prostředí, měla maximální důvěru. Nebyla pouhou osobní asistentkou, ale členem rodiny. Vztah syna s její  empatickou profesionalitou byl okolím vnímán jako symbióza. Přejeme jí , aby v nové práci našla své uplatnění, zúročila své vlohy a doufáme i zkušenosti získané u syna. Nám všem přejeme více takových lidiček, kteří mají srdce na pravém místě.“ Matka uživatele
   
Moc chválím asistentky LM a DM za ochotu.“ Matka
 
Dobrý den, chtěla bych poděkovat celé Salvii za příjemnou spolupráci. Jsem ráda, že jsem měla možnost získat pracovní zkušenosti právě u Vás a jsem ráda, že jsem se za těch pár let nesetkala s žádným problémem či situací, která by se nedala vyřešit. Děkuji.“  Bývalá zaměstnankyně
 
Dovolujeme si Vám napsat pochvalný dopis na naši osobní asistentku paní PZ. Pro našeho syna využíváme služeb osobní asistence již několik let. Paní PZ nastoupila od letošního roku poté, co slečna LK tuto asistenci ukončila z důvodu těhotenství. Zpočátku jsme měli obavu, zda bude vše fungovat, protože se sama stará o malého syna, ale naše obavy byly zbytečné. Paní PZ nám vychází vstříc a snaží se své rodinné povinnosti zajistit tak, aby nám nezpůsobila svojí absencí problémy. Svou práci dělá svědomitě a to je pro nás velmi důležité vzhledem k tomu, že syn je těžce mentálně postižený a je zcela závislý na pomoci jiné osoby. Syn si na ni velmi rychle zvykl a myslím, že ji přijal za svého člena rodiny. Paní PZ se také velmi rychle zapracovala. Je kreativní, má spoustu nápadů a tak máme neustále o výzdobu postaráno. Budeme rádi, když budete moci ohodnotit  paní PZ i vy, protože si to zaslouží. Děkujeme a těšíme se na další spolupráci.“. Rodič
 
Paní N je k uživatelce služby empatická, hodná a k ostatnímu kolektivu velmi vstřícná.“ HF , ředitelka školy
   
Ráda bych tímto způsobem poděkovala paní  MJ a paní VH za všechnu práci,kterou vykonávají pro mojí maminku KM. Obě pečovatelky jsou velmi svědomité, s velkou laskavostí se starají o dnes už úplně bezmocnou stařenku, která je plně závislá na pomoci druhých. Svoji práci berou spíše jako poslání a často vykonávají věci nad rámec svých povinností. Maminku jim mohu bez obav svěřit a v klidu odjet třeba za vnoučaty. Jsem velmi ráda, že mi je osud a vaše Salvia přivedly do cesty. V dnešní době je to spíše výjimka. Moc Vám všem děkuji, a přeji mnoho takových asistentek.“ Dcera
 
Ráda bych touto cestou poděkovala vaší organizaci za ochotu a vstřícnost při zajištění péče o moji maminku, paní BK , která bohužel zemřela. Chtěla bych vyslovit hluboké uznání, obdiv a díky zejména dvěma asistentkám,paní LM a paní SM,které  se o mojí maminku vzorně a obětavě  staraly.“ Dcera
   
Velice chválím paní JL, která vykonává osobní asistenci u mého tatínka. Paní JL je skvělá, ochotná, tatínek se na ni vždy těší a stále o ní mluví.“ Dcera
 
Chtěla bych vyjádřit svůj velký dík za služby Vaší organizaci Salvia, které jsme tři a půl roku využívali. Byli jsme s nimi velice spokojeni. Bohužel, vzájemná spolupráce nyní v dubnu skončila po úmrtí našeho tatínka. Naše velké poděkování patří Vaší pracovnici, paní MJ, která byla po celou dobu tatínkovou osobní asistentkou. Její přístup k tatínkovi byl nejen velmi profesionální, ale hlavně nesmírně lidský. Vždy to prozrazovaly tatínkovi rozzářené oči a spokojený úsměv.(Když nemohl již mluvit). Citlivost, něha, úsměv, kreativita a obětavost byly pro ni samozřejmostí. S takovým člověkem nebylo těžké navázat víc, než jen pracovní vztah. Byla součástí naší rodiny. Všichni ji máme rádi, protože dokázala tatínkovi vytvořit v domácím prostředí šťastný závěr jeho života. I tatínkův přechod do věčnosti byl klidný a vyrovnaný. Přála bych všem Vašim klientům, aby pocítili takovou péči,jako dokázala dávat paní MJ.“ Dcera
 
Velice chválím osobní asistentku paní LF, která vykonává osobní asistenci u mojí dcery. S její prací jsem velmi spokojena“. Matka
 
Chválím osobní asistentku paní LM, která pracovala u mého tatínka, jako zástup po dobu nemoci. Byla jsem překvapena, jak rychle se asistentka zorientovala v novém prostředí a zajistila tatínkovi dobrou péči.  Máte moc šikovné asistentky.“  Dcera
 
Chtěla bych Vám napsat o vstřícném jednání osobní asistentky paní MP. Je pro moji dceru velkou oporou.“ Matka
   
Školní rok se blíží ke svému konci a já bych Vám se svou kolegyní chtěla velmi poděkovat za spolupráci a vstřícnost. Velice bych chtěla pochválit osobní asistentky z rehabilitační třídy, kde je jejich práce nesmírně potřebná, důležitá a náročná (jak fyzicky, tak také psychicky). Celý rok jsme byli všichni prima týmem a to práce nejvíce těší. Práce osobních asistentek si moc a moc vážíme. Jmenovitě se jedná o tyto asistentky: MJ, VU, EH,HK,IP,IN, dále děkujeme za pomoc paní ŠB,HF a paní M, které v naší třídě také zastupovaly. Učitelka ze Speciální základní školy v Litomyšli
 
Chtěli bychom touto cestou vyjádřit poděkování Vám, jako zprostředkovateli služby a zároveň i paní asistentce AH. Ta nastoupila vloni k mému synovi, po roce jsou sehraní, vzájemně se respektují. Mladičká paní asistentka je zodpovědná, vstřícná, flexibilní, empatická, důvěryhodná. Jsme s ní velmi spokojeni“. Matka
   
Chválám osobní asistentku paní MP, už roky výborně pracuje s mým postiženým vnukem. V letošním roce byla její práce velmi náročná a stále vynikající. Vnuka profesionálně adaptovala na 2. stupeň.  A jeho výkyvy chování spojené s pubertou zvládala průběžně a často lépe nežli já. Pracovala s ním i mimo školu, navštěvovali logopedii, účastnila se výletů. Domnívám se, že v ní máte špičkovou pracovnici, která se zajímá o své vzdělání, aby byla co nejprospěšnější pro své klienty. Vnuk i celá naše rodina ji máme moc rádi. Pokud bude příští školní rok pracovat v Salvii, budu šťastná, když bude pokračovat v práci s vnukem.“ Babička
   
Má pochvala patří vedoucí osobní asistence, protože se mnou řešila situaci v mé třídě a tím pomohla k fungování asistence u nás. Vím, bylo to velmi náročné, ale dá se říci i úspěšné a to vždy ve prospěch dětí.“   Třídní učitelka SZŠ Litomyšl
   
Velice chválím pomoc osobních asistentek, které nám vypomáhají v péči o babičku. Jejich pomoc jsem ocenila i ústně při představení zastupující osobní asistentky.“ Rodina
   
Dobrý den, chtěla bych touto cestou poděkovat paní EŠ,která byla asistentkou mé maminky. Přístup paní EŠ k nemocné byl úžasný a bez její pomoci bych péči o maminku nezvládla. Prosím, toto poděkování předejte i nadřízeným paní EŠ,určitě si za svoji práci zaslouží veřejnou pochvalu, alespoň před kolegyněmi.“ Dcera