Středisko sociálních služeb Salvia, z.ú.
Wolkerova alej 92/18
568 02 Svitavy,
tel.:461 535 324
salvia@salvia.cz
Pardubický kraj      Pardubický kraj

Home / REFERENCE

REFERENCE

Uživatelka je velmi  spokojená s OA paní A.K. Chválí její ochotu vstřícnost a maximální snahu pomoci ve všem, co sama nezvládne.  

 

J.T uživatelka  služby.
 

 

Velmi chválím osobní asistentku V.H. Velmi si cení její ochoty, obětavosti, profesionality a zkušeností. S.B. dcera uživatelky služby.

 

 

 

Velice  chválím osobní asistentku LG., dělá vše pro to ,aby se  moje maminka E.S. cítila spokojeně. Je profesionální s osobním a lidským přístupem. Dokáže zpříjemnit odpoledne a maminka jí má velice ráda.  

 

JUDr. Š. dcera uživatelky služby

 

 

 

Jsem matka  dvou synů na vozíku, moc bych chtěla poděkovat  osobním asistentkám paní H.K. a R.H. za vzornou práci.  

 

V.J. matka.

 

 

 

Chtěla bych tímto udělit pochvalu svojí osobní asistentce Š.M za vzorné plnění jejich povinností a za její práci od února do září.  

 

M.H. uživatelka služby.

 

 

 

Děkuji osobní asistentce N.S. za zástup u mého syna.. Vrátilo mi zpět mé veselé dítě, ne zakřiknuty uzlík nervů.

 

V.  matka

 

 

 

Dovolte mi, abych vám upřímně poděkovala za to, že mohu využívat služeb Salvie prostřednictvím osobní asistentky M.J.. Chtěla bych vyjádřit především to, jak velmi jsem spokojená s její péčí o mne, moc oceňuji její práci a zejména ochotu. Také i skutečnost, že je pro svou práci velmi odborně fundovaná, navíc má opravdovou empatii vůči životu starých lidí, kteří mají nejen řadu zdravotních problémů, ale jsou často již unaveni životem – jako já. Do nenávratna mi odešla dcera i zeť a před časem  i syn, takže osobní asistentka zůstala pro mne vlastně nejbližším člověkem. Takže když za mnou přijde, začne i slunce víc hřát a svítit a problémy snad i mizí. Jen její zásluhou mohu při svém vysokém věku  (93let) ještě žít ve svém domácím prostředí spokojeně a plnohodnotně. A právě za to chci vám srdečně poděkovat.

 

M.K. uživatelka služby

 

 

 

Chtěla bych vyjádřit poděkování paní osobní asistentce H.S. za velmi laskavý přístup k mé mamince. S.B. dcera uživatelky služby

 

 

 

Chválíme osobní asistentku J.S. Díky její cílevědomé, důsledné a promyšlené práci se podařilo  klienta začlenit do kolektivu dětí. H.K., Z.N. učitelky MŠ Moravská Třebová

 

 

 

Chtěli bychom Středisku sociálních služeb Salvia poděkovat za poskytnutou pomoc, je dobře, že organizace typu Salvia existují a fungují tak dobře, jako ta vaše. Zároveň bychom touto cestou rádi poděkovali osobní asistentce I.P., která byla  u naší  poskytovala  naší babičky jeden a půl roku  a vzorně a pečlivě se o ní starala. S péčí o babičku nám moc pomohla, vždy byla vlídná, důsledná, empatická, ochotná pomoci i v posledních těžkých dnech.  

 

H. a H. E. rodina
 

 

Chválím osobní asistentku R.M. syn si na ni velmi dobře zvykl a oblíbil si jí

 

V. matka

 

 

 

Chválíme osobní asistentku M.S., která pracuje u klienta T.V. ve třídě s rehabilitačním programem. Její práce je velmi prospěšná pro celkový rozvoj klienta, který se aktivně zapojuje do všech činností.  Tím se prohlubuje vztah mezi klientem a asistentkou, vytváří vzorce žádoucího sociálního chování.

 

Učitelé ZŠS  Moravská Třebová.