Home / SLUŽBY / Euroklíč

Euroklíč

Euroklíč je speciálně upravený klíč k otevření veřejně přístupných sociálních zařízení (WC), výtahů, schodišťových plošin a podobných zařízení určených pro osoby se zdravotním postižením, seniory a osoby dočasně zdravotně indisponované, rodiny s malými dětmi. Aby se jím tato zařízení dala otevřít, musí být osazena speciálním zámkem.
Euroklíč můžete použít čerpacích stanicích, na úřadech, na veřejných institucích, ve sportovních, kulturních a zdravotnických zařízeních, v obchodních centrech, v ubytovacích zařízeních a na mnoha dalších místech. Zařízení, ve kterých jej můžete použít, jsou označena samolepkami. Euroklíč je možné použít v ČR, ale také při cestách do zahraničí ( EU), kde je možnost jejich využití podstatně větší.
Aktuální seznam míst, která jsou eurozámky osazena najdete na http://www.eurokeycz.com/5_mista.html

Projekt Euroklíč se rozšířil i na Slovenskou republiku a jejím distributorem je OZ Bez bariéry - Národná platforma proti bariérám - občanské sdružení zabývající se bariérami a jejich odstraňováním na území Slovenské republiky.

K čemu je dobrý Euroklíč?

Zajišťuje rychlou a důstojnou dostupnost veřejných sociálních a technických kompenzačních zařízení (např. výtahů, svislých a schodišťových plošin apod.) osazených jednotným
Eurozámkem. Euroklíč lze použít v řadě zemí Evropy, u nás je již osazeno přes 500 míst (např. na úřadech, nádražích, čerpacích stanicích, v obchodních centrech apod.

Proč je nutné prostory uzavírat a osazovat Eurozámkem?

Uvedené cílové skupiny potřebují ke své hygieně vybavené a čisté prostředí, což uzavřený prostor Eurozámkem lépe zajistí. Systém zpřístupňuje zařízení těm, pro něž jsou určena a brání jejich zneužívání nežádoucími skupinami (např. vandaly, narkomany, pouličními prostitutkami apod.).

Euroklíč si můžete půjčit:

Euroklíč si můžete u nás zapůjčit za poplatek. S osobou, které bude Euroklíč zapůjčen sepisujeme smlouvu.
Poplatek za zapůjčení Euroklíče je 10,- Kč na jeden měsíc. (Nejnižší poplatek je 10,-Kč ať si půjčíte Euroklíč na jeden den nebo celý měsíc).
Středisko sociálních služeb Salvia,z.ú.,  Wolkerova alej 92/18  Svitavy, kontaktní osoby:
Helena Jonáková. tel.: 461 723 728

Kdo může získat zdarma Eurouklíč?

Euroklíč může zdarma získat každý držitel průkazu TP, ZTP a ZTP/P, diabetik, stomik a onkologický pacient, který má bydliště v Pardubickém kraji.
Je nutné předložit občanský průkaz a průkaz TP, ZTP či ZTP/P. U těch, kteří nejsou držiteli průkazů, bude do „Evidenční karty Euroklíče“ napsáno krátké čestné prohlášení, že patří do některé z cílových skupin.
Bližší informace na: http://www.eurokeycz.com/2_jak_ziskat_euroklic.html

Mapu s vyznačenými místy, kde je Euroklíč osazen naleznete na stránkách WWW.EUROKLIC.CZ

Distribučními místy Euroklíče pro osoby se zdravotním postižením v Pardubickém kraji jsou rovněž městské úřady obcí s rozšířenou působností a obcí s pověřeným obecním úřadem prostřednictvím svých odborů sociálních věcí . V okrese Svitavy se jedná o tyto úřady:
Litomyšl, Moravská Třebová, Polička, Svitavy

Kontakty na obce najdete na https://www.pardubickykraj.cz/obce

Co dělat při ztrátě Euroklíče

Osobní odběr Euroklíče

V případě ztráty nebo odcizení Euroklíče se můžete obrátit na rovněž městské úřady obcí s rozšířenou působností a obcí s pověřeným obecním úřadem prostřednictvím svých odborů sociálních věcí . V okrese Svitavy . Jedná se  o tyto úřady, Litomyšl, Moravská Třebová, Polička, Svitavy , kde si můžete Euroklíč zakoupit.
Cena Euroklíče je 400 Kč včetně DPH.  Euroklíč musíte zakoupit osobně.
       
Podklady pro zakoupení Euroklíče
Občanský průkaz či jiný doklad totožnosti. Průkaz TP, ZTP, ZTP/P nebo čestné prohlášení o typu postižení (např. diabetik, stomik, onkologický pacient apod.).
Při prodeji Euroklíče s Vámi bude vyplněna Evidenční karta Euroklíče
Doručení poštou na dobírku
V tomto případě se musíte obrátit na  organizaci:
Národní rada osob se zdravotním postižením ČR
Partyzánská 1/7, 170 00 PRAHA 7

Kontaktní osoba:
Michaela Kubíčková, asistentka předsedy NRZP ČR
telefon: 266 753 421
e-mail: m.kubickova@nrzp.cz
Cena Euroklíče je 400 Kč včetně DPH
Možnosti zakoupení Euroklíče
a) osobně        
b) na dobírku – k ceně Euroklíče se připočítává poštovné
Podklady pro zakoupení Euroklíče
Občanský průkaz či jiný doklad totožnosti. Průkaz TP, ZTP, ZTP/P nebo čestné prohlášení o typu postižení (např. diabetik, stomik, onkologický pacient apod.).
Při prodeji Euroklíče s Vámi bude vyplněna Evidenční karta Euroklíče