Home / SLUŽBY / Zásady chování pracovníků střediska sociálních služeb Salvia vůči uživatelům služeb

Zásady chování pracovníků

  1. Nesmí ponižovat uživatele
  2. Nesmí se mu posmívat či ho zesměšňovat
  3. Nesmí přehlížet názor uživatele a jednat, jako by tam nebyl
  4. Respektují jeho životní zvyky a zájmy, neomezují ho v nich (pokud nejsou v  rozporu s dobrými mravy a obecně závaznými předpisy)
  5. Respektují náboženské přesvědčení a etnickou příslušnost uživatele
  6. Přijímají uživatele s respektem a úctou - adekvátně jej oslovuje
  7. Nechávají uživateli prostor pro vlastní volbu a rozhodnutí